TKP HEADLINE

ประเพณีสลากภัต


 ประเพณีสลากภัต    สลากภัต เป็นประเณีการถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์โดยวิธีจับสลาก เพราะเป็นการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป ไม่ได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง มักกระทำกันในเดือนที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ หรือปีที่เศรษฐกิจดี หรือมีการก่อสร้างศาสนวัตถุ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ว่า เป็นอดิเรกลาภส่วนหนึ่งที่ภิกษุสามเณรจะได้รับถวายไม่จำกัดเวลา 

<<อ่านต่อ>>

เกาะทะลุ


 เกาะทะลุ   อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ติดชายทะเล เป็นแหล่งอาหารทะเลขนาดย่อม ที่ยึดเป็นอาชีพของชุมชน หนึ่งในสินค้าขายดีก็คือ ปูม้า ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสดใหม่ เป็นที่ติดอกติดใจของผู้บริโภค เริ่มที่หมู่ 10 บ้านหนองเสม็ด ตำบลบางสะพาน 

<<อ่านต่อ>>

ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์


 ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์


ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากหมักบ่มสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้สลายตัว และผุพังไปบางส่วน ทำให้ได้ปุ๋ยที่มีลักษณะสีคล้ำดำ มีลักษณะเป็นผง ละเอียดเหมาะ สำหรับการปรับปรุงดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช 

<<อ่านต่อ>>

เพาะพันธ์ุปูม้า


 เพาะพันธ์ุปูม้า        อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ติดชายทะเล เป็นแหล่งอาหารทะเลขนาดย่อม ที่ยึดเป็นอาชีพของชุมชน หนึ่งในสินค้าขายดีก็คือ ปูม้า ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสดใหม่ เป็นที่ติดอกติดใจของผู้บริโภค เริ่มที่หมู่ 10 บ้านหนองเสม็ด ตำบลบางสะพาน 

<<อ่านต่อ>>

แปรรูปอาหารทะเล


แปรรูปอาหารทะเล“ช่วงสมัยนั้นต้องบอกตามตรงว่า เทคโนโลยีในเรื่องของตู้เย็นหรือน้ำแข็งยังไม่มี ทางครอบครัวก็จะเน้นขายปลาทะเลสด และบางส่วนก็จะนำมาแปรรูป ซึ่งสินค้าขายดีของเราก็คือ ปลาทูแดดเดียว ปลาอินทรีย์เค็ม  โดยระยะหลังมีการปรับสูตรบ้าง เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ก็จะมีการหมักใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม แม่พรจิต กล่าว

ชื่อภูมิปัญญา:การทำผ้าบาติก


 ชื่อภูมิปัญญา:การทำผ้าบาติก


ชื่อภูมิปัญญา:การทำผ้าบาติก

หมายเลข/รหัสภูมิปัญญา

ข้อมูลพื้ฐานรายบุคคล:

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา:

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น:เป็นกลุ่มที่ทำผ้าบาติกเพื่อจำหน่าย และยังมีวิทยากรสำหรับให้ความรู้

วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เกิดจากภูมิปัญญา:

รายละเอียดของภูมปัญญาท้องถิ่น:

รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:

ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม คุณค่าและความภาคภูมิใจ:

ข้อมูลอื่นๆ:

ผู้บันทึกข้อมูล:นายพิศณุ คงประจำ ครู กศน.ตำบล

วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์


 วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์


<<อ่านต่อ>>

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand